41.73
×

Договір оферти

ФОП Родзіна Катерина Володимирівна

Україна, 61144, Харківська область, місто Харків, вулиця Гвардійців Широнінців

будинок 73А, квартира 7

РНОКП 3496211588

Електронна адреса: e.kazakova95@icloud.com

Відповідно до законодавства України, цей Публічний договір є офіційною пропозицією (офертою) Продавця укласти договір, який містить істотні умови, необхідні для надання послуг.

Договір вважається підписаний обома сторонами, а Клієнт таким, що прийняв умови Договору в повному обсязі, без будь-яких застережень і винятків, з оформлення заяви на сайті Продавця, чи використання сайту в будь-якому іншому виді (надання онлайн консультацій Продавцем, телефонування на гарячу лінію Продавця тощо), чи з моменту розміщення Замовлення у Продавця в інших інтернет-магазинах, платформ онлайн-оголошень, з моменту оплати товару. В разі незгоди з умовами даної публічної оферти, Клієнт не може користуватися сайтом Продавця.

1. Терміни та визначення

Публічний договір (оферта) – пропозиція Продавця, відповідно до ст. 633 Цивільного кодексу України, адресована будь-якій фізичній чи юридичній особі, здійснити продаж товару, виконати роботу або надати послугу.

Продавець – юридична особа або фізична особа-підприємець (представники), яка розміщує на Сайті (будь-якому іншому інтернет-магазині, платформі онлайн-оголошень тощо) інформацію про товари та послуги, які можна замовити.

Клієнт – фізична та/або юридична особа, яка погодилась з умовами цього Публічного договору.

Сайт – сукупність інформаційних ресурсів (електронних документів), програмних та апаратних засобів, що забезпечують доступ юридичних і фізичних осіб до інформаційних ресурсів та інформаційних послуг певного суб’єкта у мережі Інтернет. (https://motoblok-tata.com.ua або інші інтернет-магазини/платформа онлайн-оголошень з представником Продавця).

Замовлення – звернення покупця через сайт і/або за допомогою дзвінка на гарячу лінію до Продавця з проханням здійснити замовлення товару.

Товар – товар непродовольчого типу, щодо якого на сайті Продавця розміщена пропозиція.

2. Загальні положення.

2.1. Продавець зобов’язується в порядку та на умовах даного Договору, продати товар на основі замовлення Клієнта, останній зобов’язується в порядку та на умовах, визначеним цим Договором, сплатити за нього кошти.

2.2. Продавець в одностороньому порядку може вносити зміни й доповнення до цього Договору. Зміни та доповнення вступають в силу одразу після розміщення нової редакції Договору на сайті Продавця (https://motoblok-tata.com.ua).

2.3. Всі зміни на сайті, в тому числі та невичерпно додавання/прибирання товару з асортименту, зміна його ціни, опису може буде змінена на розсуд Продавця і відбувається без попередження Клієнта.

2.4. Вся інформація на сайті несе інформативний характер. Товар може відрізнятися від від опису чи зображення на сайті.

3. Ціна і оплата товару.

3.1. Ціна товару розміщується Продавцем на сайті у Національній валюті – гривні. Оформлюючи замовлення Клієнт погоджується, що особисто ознайомився з ціною на Товар і погодився з нею.

3.2. Покупець здійснює замовлення на сайті самостійно шляхом обрання товару і заповнення електронної форми.

3.3. Клієнт може оплатити товар:

3.3.1. кредитною карткою (Visa, Mastercard)

3.3.2. накладеним платежем при отриманні товару в представництві служби поштової доставки на території України;

3.3.3. за допомогою банківського переказу грошей на поточний рахунок Продавця;

3.3.4. за допомогою платіжної системи LiqPay.

3.4. Відповідальність за грошові перекази, які здійснює Клієнт, лежить на банках і платіжних системах. Продавець не бере на себе відповідальність за дії процесингових центрів.

3.5. При використанні платіжних систем, оплата чи повернення грошових коштів відбувається відповідно до правил платіжних систем, які використовуються.

4. Доставка товару.

4.1. Доставка замовлених товарів здійснюється до складів транспортної компанії «НоваПошта». Вартість доставки розраховується згідно з тарифів транспортної компанії.

4.2. Продавець не несе відповідальність за дії транспортної компанії, збереження товару під час транспортування, строки доставки.

4.3. Клієнт може особисто забрати товар безпосередньо з магазину Продавця власними силами за домовленістю.

4.4. Моментом отримання товару Клієнтом є підписання останнім документа, що підтверджує факт прийняття замовленного товару (товарно-транспортна накладна, акт прийому-передачі, декларація на пересилку тощо) або фактичне отримання Клієнтом товару і вчинення ним дій, що свідчать про прийняття товару. При отриманні товару Клієнт зобов’язується перевірити товар на наявність пошкоджень, а також наявність комплекту необхідних документів (товарний чек, гарантійний талон, акт прийому-передачі) і в разі проблем на місці пред’явити претензії службі доставки.

4.5. Проставлений підпис на документах, що підтверджує прийняття товару та/або фактичне прийняття товару, означає, що Клієнт отримав всі необхідні відомості (інформацію) про товар до моменту його прийняття.

5.Умови повернення чи обміну товару

5.1. Клієнт має можливість протягом 14 днів обміняти/повернути куплений товар, якщо він з якоїсь причини йому не підійшов ( не влаштовує розмір, фасон, колір, форма, габарити або є інші підстави, за якими покупка не може бути використана за призначенням).

5.2. обмін/повернення товару належної якості проводиться, якщо він не використовувався і якщо збережено його товарний вигляд, споживчі властивості, пломби, ярлики, розрахунковий документ, виданий споживачеві разом з проданим товаром.

5.3. Повернення Покупцеві вартості товару належної якості здійснюється протягом 30 (тридцяти) календарних днів з моменту отримання такого Товару Продавцем.

5.4. У разі виявлення протягом встановленого гарантійного строку недоліків у Товарі, Покупець, в порядку та у строки, що встановлені законодавством України, має право пред’явити Продавцеві вимоги, передбачені Законом України.

6. Права та обов’язки сторін

6.1. Сторони несуть відповідальність за невиконання або неналежне виконання умов цього договору у порядку, передбаченому цим договором та чинним законодавством України.

6.2. Клієнт має право:

6.2.1. отримати інформацію про товар розміщений на сайті Продавця;

6.2.2. вимагати від Продавця виконання умов Договору;

6.3. Клієнт зобов’язаний:

6.3.2. своєчасно оплатити і отримати товар на умовах цього Договору;

6.3.3. ознайомитись з інформацією про товар, яка розміщена на сайті Продавця;

6.4. Продавець має право:

6.4.1. в односторонньому порядку, самостійно, вносити зміни до Договору без повідомлення Клієнта;

6.4.2. вчиняти будь-які дії та/або сукупність дій, пов’язаних із збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням, знеособлюванням, знищенням персональних даних Клієнта (далі – Обробка персональних даних Клієнта) та/або збирати, зберігати, змінювати, використовувати, поширювати (розповсюджувати, реалізовувати, передавати), інформацію, яка стала відома, з метою захисту своїх прав та законних інтересів у судових та інших правоохоронних органах;

6.4.3. погоджуючись з цим Договором Клієнт, як суб’єкт персональних даних, добровільно надає Продавцю свою згоду на обробку персональних даних Клієнта, що включає в себе вчинення будьяких дій та/або сукупності дій, пов’язаних із збиранням, реєстрацією, накопиченням, зберіганням, адаптацією, зміною, поновленням, використанням та поширенням, знеособлюванням, знищенням персональних даних Клієнта, згідно з метою обробки персональних даних, зазначеною в цьому Договорі та/або з метою пропозиції будь-яких нових послуг і /або встановлення ділових відносин між Клієнтом та Продавцем на підставі договорів, предмет яких відрізняється від предмета цього Договору. Згода надана у п. 6.4.3. цього Договору діє протягом строку дії цього Договору та ще 5 років після його закінчення. Обсяг персональних даних Клієнта, щодо яких здійснюється процес обробки персональних даних Клієнта і які можуть бути включені до бази персональних даних, визначається Сторонами як будь-яка інформація про клієнта та/або умови Договору, яка стала відома Продавцю персональних даних Клієнта, надана останнім згідно з умовами цього пункту, не вимагатиме здійснення повідомлень про передачу персональних даних Клієнта третім особам відповідно до норм ст. 21 Закону України «Про захист персональних даних». Погодженням з цим Договором Клієнт підтверджує, що його повідомили про включення його персональних даних до бази персональних даних, а також, що йому відомі його права, визначені Законом України «Про захист персональних даних»

6.5. Продавець зобов’язаний:

6.5.1. забезпечити конфіденційність даних Клієнтів та дотримання законодавства України про захист персональних даних;

6.5.2. розміщувати на сайті актуальну контактну інформацію та можливі засоби зв‘язку.

7. Строк дії договору.

7.1. Договір діє до моменту повного виконання своїх зобов’язань сторонами.

7.2. Договір може бути достроково розірвано за взаємною згодою сторін чи в інших випадках передбачених цим Договором та чинним законодавством України.

8. Вирішення спорів

8.1. Будь-які спори, що виникають у процесі виконання цього Договору та у зв’язку з ним, підлягають вирішенню шляхом переговорів, а при неможливості досягти згоди – у порядку, передбаченому чинним законодавством України.

9. Форс-мажорні обставини

9.1. Сторони звільняються від відповідальності за невиконання або неналежне виконання умов цього Договору у разі виникнення форс-мажорних обставин на час дії таких обставин, якщо вони підтверджуються довідкою Торгово-промислової палати України або відомості про такі обставини публічно обнародувані компетентними державним органом та визнані Сторонами як такі, що не потребують додаткових доказів. 9.2. Під форс-мажорними обставинами Сторони розуміють: стихійні лиха (пожежі, повені, зсуви тощо), воєнні дії, злочинні дії третіх осіб, епідемії, страйки, рішення та дії органів державної влади. Сторона, для якої стало неможливим виконання обов’язків по вказаним обставинам, має у триденний термін з дати впливу на неї таких обставин, письмово сповістити про це іншу Сторону, у протилежному випадку така Сторона не має право посилатись на дію форс-мажорних обставин як на підставу звільнення її від відповідальності за порушення умов Договору.

10. Інші умови

10.1. Прийнявши умови Договору Клієнт засвідчує цілковите розуміння його тексту та відсутність будь-яких заперечень чи зауважень щодо нього.

10.2. Прийнявши умови Договору Клієнт засвідчує свою згоду: а) на обробку та зберігання своїх персональних даних; б) отримання Клієнтом від Продавця SMS–повідомлень, дзвінків, електронних листів тощо; в) на запис його голосового повідомлення/заяви тощо у разі звернення до Продавця за допомогою телефонного зв’язку.

×

Корзина

× Войти с google
успешный текст
ошибка текст

успешный текст
ошибка текст

успешный текст
ошибка текст

РегистрацияЗабыли пароль?
успешный текст
ошибка текст

Он будет вашим логином

не менее 6 символов

не менее 6 символов

успешный текст
ошибка текст
успешный текст
ошибка текст

успешный текст
ошибка текст

успешный текст
ошибка текст

успешный текст
ошибка текст

Забыли пароль?

Если вы забыли пароль, мы вышлем вам его на email

успешный текст
ошибка текст

успешный текст
ошибка текст

Регистрация
×
×
Виберіть мову
×
Кредит